loading
00
Project Header Image
Web Design

Printing Room / Website

客戶 Printing Room Limited
年份 2021 Q3
類型 網站設計
Printing Room 是 香 港 一 間 優 質 的 印 刷 公 司, 今 次 希 望 建 立 功 能 齊 全 的 公 司 網 站, 展 示 品 牌 和 服 務, 並 有 效 地 收 集 顧 客 諮 詢。 因 此, 我 們 與 客 戶 合 作 開 發 了 一 個 設 計 時 尚 且 方 便 顧 客 的 網 站。
Single Image
策略

時尚並以客戶為中心的網站開發

客 戶 是 一 名 專 業 設 計 師 , 對 設 計 和 品 牌 形 象 有 著 十 分 高 的 標 準 - 當 然 我 們 團 隊 也 是 一 樣 。 我 們 積 極 地 與 客 戶 討 論 並 按 照 他 的 需 求 和 設 計 喜 好 , 從 逐 個 像 素 、 精 準 地 開 發 出 回 應 式 網 站 。 事 實 上 , 要 將 外 來 設 計 轉 化 成 功 能 性 的 網 站 不 是 一 項 簡 單 任 務 , 但 團 隊 正 正 擅 於 以 高 效 率 的 方 式 將 設 計 和 功 能 整 合 在 一 起 。

整合電商功能以提升客戶體驗

網 站 開 發 不 止 於 設 計 , 功 能 亦 十 分 重 要 。 因 此 我 們 設 計 了 一 站 式 線 上 服 務 網 站 平 台 , 由 分 享 基 本 平 面 設 計 知 識 開 始 , 到 展 示 優 質 印 刷 服 務 、 以 至 網 上 訂 單 諮 詢 等 。 此 外 , 通 過 整 合 Facebook Messenger , 客 戶 可 以 更 輕 鬆 快 捷 地 即 時 回 覆 顧 客 查 詢 。
Single Image
成效

高效下單流程和訂單查詢

客 戶 十 分 滿 意 全 新 的 網 站 設 計 和 功 能 , 讓 他 可 以 與 潛 在 客 戶 進 行 有 效 溝 通 。

What our client says

What our client says

慶幸有你同你嘅團隊
同我哋一齊盡力應付昨晚嘅狀況🥲
相信大家都係一樣咁緊張咁努力💪🏻
Kay Tse