loading
00
Project Header Image
Web Design

PolyU / UIUX Design

客戶 PolyU
年份 2020 Q4
類型 Web Design, UIUX Design
香 港 理 工 大 學 是 香 港 歷 史 最 悠 久 的 大 學 之 一, 於 2021-2022 年 QS 世 界 大 學 排 名 中 排 名 第 66 位。 大 學 以 招 生 為 目 標, 希 望 透 過 重新 設 計 學 校 課 程 資 訊 網 站, 為 學 生 和 公 眾 人 士 有 效 地 整 合 和 展 示 有 用 資 訊。
Single Image
策略

時尚又易於使用的網站設計

團 隊 參 考 理 工 大 學 的 品 牌 指 引 , 提 供 了 多 個 顏 色 主 題 和 用 戶 界 面 (IU) 設 計 方 案 供 討 論 。 此 外 , 團 隊 亦 在 標 題 、 字 體 大 小 、 元 素 間 距 和 用 戶 流 程 等 方 面 盡 力 從 設 計 外 觀 與 實 用 性 之 間 找 平 衡 , 讓 用 戶 能 夠 快 速 獲 取 所 需 資 訊 。

改版以前端為重 保持靈活性

由 於 內 容 輸 入 工 作 流 程 涉 及 不 同 持 分 者 , 因 此 團 隊 著 重 改 善 前 端 設 計 , 既 不 改 變 現 有 內 容 輸 入 流 程 , 又 能 維 持 系 統 的 完 整 性 和 一 致 性 。 同 時 , 我 們 採 用 不 同 策 略 來 協 助 客 戶 解 決 長 期 的 用 戶 體 驗 問 題 , 如 加 入 常 註 快 速 導 覽 列 和 章 節 捷 徑 來 改 善 資 訊 展 示 和 長 滾 動 頁 面 。
成效

滿意的網站改版設計

在 緊 湊 的 項 目 時 間 表 下 , 我 們 成 功 改 良 網 站 設 計 , 並 遷 移 了 200 多 個 內 容 頁 面 。 客 戶 、 學 生 和 相 關 部 門 人 員 都 對 新 的 網 站 設 計 表 示 滿 意 , 認 為 比 以 前 更 清 晰 、 更 易 於 使 用。此 外 , 現 在 網 站 能 提 供 足 夠 的 網 絡 組件 , 讓 部 門 人 員 能 輸 入 有 用 資 訊 , 使 網 站 內 容 更 全 面 、 更 吸 引 人 。

What our client says

What our client says

慶幸有你同你嘅團隊
同我哋一齊盡力應付昨晚嘅狀況🥲
相信大家都係一樣咁緊張咁努力💪🏻
Kay Tse